Polityka prywatności / RODO

Informacja o Ochronie Danych wynikająca z art. 13, 14, 21 Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady, z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

Administratorem podanych przez Państwa danych jest P.H.U. Fiałkowski z siedzibą w Zielonej Górze ul. Poznańska 20B.


Wszelkie kwestie związane z ochroną danych mogą Państwo zgłosić pod nr tel. 68/324 28 34 lub e-mailem: adres email: rodo@fialkowski.pl

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach: (a) przygotowanie oferty dotyczącej pojazdów/usług, które mogą Cię zainteresować; (b) sprzedaż pojazdu lub usług; (c) rozpatrzenie wszelkich innych wniosków, jakie do nas prześlesz, oraz dla naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby zapewnić ciągłość naszej działalności i zagwarantować zadowolenie naszych klientów; (d) wysyłanie odpowiednich informacji o pojazdach i usługach; (e) pomiar poziomu sprzedaży, wydajności usług posprzedażowych i skuteczności kampanii reklamowych; (f) lub przeprowadzanie ankiet satysfakcji klienta.


Ponadto po uzyskaniu Twojej jednoznaczniej zgody, możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu wysyłania spersonalizowanych reklam dotyczących naszych pojazdów, produktów i usług.


W związku w powyższymi celami, przetwarzamy takie kategorie danych jak: dane identyfikacyjne, informacje o życiu osobistym, informacje związane z pojazdem, dane finansowe.


Dane osobowe przechowujemy tylko przez czas niezbędny do zrealizowania powyższych celów, tzn.
a) Przygotowywanie ofert dotyczących produktów lub usług mogących Cię zainteresować oraz zarządzanie nimi, nie dłużej niż przez 1 rok po złożeniu oferty
b) Zarządzanie stosunkiem prawnym, którego jesteś stroną, na potrzeby dotyczące pojazdu lub usługi przez okres, jaki jest wymagany przez prawo
c) Odpowiadanie na inne wnioski klienta Nie dłużej niż 1 rok po przedstawieniu prośby
d) Pomiar skuteczności naszych reklam, usług handlowych i posprzedażowych nie dłużej niż przez 5 lat po kierowaniu reklamy bądź dostarczeniu usługi handlowej lub posprzedażowej
e)Wysyłanie Ci żądanych i/lub istotnych informacji w związku z naszymi pojazdami i powiązanymi usługami nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich danych i/lub zgody
f)Ulepszanie naszych produktów i usług nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich danych i/lub zgody
g)Wysyłanie spersonalizowanych reklam i personalizacja obsługi klienta zgodnie z jego preferencjami i oczekiwaniami nie dłużej niż przez 5 lat dla naszych klientów i przez 3 lata dla potencjalnych klientów od ostatniego momentu otrzymania od nich danych i/lub zgody
h)Przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta. Przez czas trwania badania.


W celu udoskonalania naszych produktów i usług, możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym partnerom wskazanym poniżej. Możesz mieć pewność, że podejmujemy wszelkie uzasadnione środki w celu uzyskania zobowiązań od naszych partnerów, aby zapewniali oni taki sam poziom ochrony Twoich danych osobowych, jaki zapewniamy my. Udostępniamy informacje firmom, które świadczą usługi w naszym imieniu. Przykładowo mogą to być usługi w zakresie hostingu stron internetowych, obsługi poczty elektronicznej, marketingu, sponsorowania loterii, konkursów i innych promocji, audytu, realizacji zamówień klienta, analizy danych, obsługi klienta, przeprowadzania badań klienta i ankiet satysfakcji. Firmy świadczące te usługi mają obowiązek ochrony Twoich danych i mogą znajdować się w każdym miejscu, w którym działamy.


Możemy udostępniać informacje innym spółkom Nissana. W przypadku fuzji, reorganizacji, przejęcia, połączenia itp. możemy przekazać dowolne dane osobowe odpowiedniej osobie trzeciej.


Może być konieczne – na mocy prawa, postępowań prawnych, sporów sądowych i / lub wniosków władz publicznych i rządowych w kraju Twojego zamieszkania lub poza nim – abyśmy ujawnili Twoje dane osobowe. Możemy również ujawnić twoje dane osobowe, jeśli jesteśmy do tego zmuszeni do celów bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii o znaczeniu publicznym, ujawnienie jest konieczne lub właściwe. Jeśli jest to prawnie dozwolone, poinformujemy Cię przed takim udostępnieniem danych.


Możemy również ujawnić dane osobowe, jeżeli w dobrej wierze uznamy, że ujawnienie jest uzasadnione w celu ochrony naszych praw i wykorzystania dostępnych środków zaradczych, egzekwowania naszych regulaminów, wyjaśniania oszustwa lub ochrony naszych działań lub użytkowników.


Opisane powyżej sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Nissan przywiązuje szczególną uwagę do przetwarzania Twoich danych osobowych, w związku z tym, w przypadku takiego przekazania danych poza EOG, Nissan wdroży środki w celu zapewnienia, że przekazane dane osobowe korzystają z odpowiedniego poziomu ochrony. Więcej informacji na temat gwarancji można uzyskać, kontaktując się przez wyżej wymieniony adres e-mail.


Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych lub żądania ich sprostowania lub usunięcia. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych lub żądania ograniczenia przetwarzania. Ponadto masz prawo poprosić o uzyskanie swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie. Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez nas (jako Dealera) Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres [wstawić adres e-mail, na który podmiot danych może wysyłać swoje prośby].


Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Automotive Europe Twoich danych osobowych, prosimy kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych na adres dpo@nissaneurope.com.

Prośby lub skargi związane z przetwarzaniem przez Nissan Sales CEE Kft. i Nissan Sales Central & Eastern Europe Kft Sp. z o.o. Oddział w Polsce Twoich danych osobowych, prosimy kierować na adres poland@nissan-services.euwstawić . Jednocześnie, masz także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Call Now Button